องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
เลขที่ 24 หมู่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4373-1126  โทรสาร : 0-4373-1126  อีเมล์ : admin@tambonnongmuang.go.th
Powered By wnt.co.th